Donorregistratie

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Bibliotheken kunnen rekenen op ondersteuning om burgers die hier vragen over hebben, goed verder te helpen.

Disclaimer
Door de Coronacrisis is veel onzeker. Wij zijn met het Ministerie van VWS in overleg hoe we na de coronacrisis op een passende manier vorm geven aan de samenwerking rondom de invoering van de nieuwe wet. Zodra er nieuws is zullen we dit hier vermelden.
 

Met de nieuwe donorwet wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij dit niet wil. Via www.donorregister.nl kun je aangeven of je donor wilt zijn. En zo ja, welke organen je wilt doneren. Deze keuzen kun je ook doorgeven op papier.

Samenwerking met Digisterker en VWS
Met name bij kwetsbare doelgroepen kan de donorregistratie vragen oproepen. Deze mensen zullen naar verwachting met hun vragen ook naar de Bibliotheek komen. Daarom werken Stichting Digisterker, de Koninklijke Bibliotheek (KB) in afstemming met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om deze mensen een plek voor hulp te bieden.
Veel bibliotheken hebben al aangekondigd dit jaar aandacht aan dit thema te willen geven. De donorregistratie is een mooie kans om extra invulling te geven aan de maatschappelijk-educatieve rol van de Bibliotheek. Je kunt meeliften op de publiciteit en activiteiten die er rondom dit onderwerp zullen zijn.

Videoboodschap minister Bruins voor bibliotheekmedewerkers
Minister Bruno Bruins, minister voor Medische zorg en Sport is heel blij met de samenwerking met bibliotheken. Hij bedankt alle bibliotheken voor hun inzet en heeft een speciale videoboodschap voor de medewerkers in bibliotheken. Goede uitleg is nodig voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Je hoeft dat niet allemaal zelf te doen: folders, posters en infographics in verschillende talen zijn te downloaden.
Bekijk de video.

Voorlichting VWS

Tot 1 juli
Tot 1 juli 2020 motiveert VWS in haar voorlichting mensen om hun keuze vast te leggen. De voorlichting omvat: landelijke radio- en tv-spots, een folder en twee korte animatiefilms over de donorwet en de keuzeregistratie. Het voorlichtingsmateriaal verschijnt in negen talen.
Daarnaast komt er een infographic met eenvoudige uitleg over de donorwet.
Bekijk alle voorlichtingsmaterialen van VWS.   

Kiesweek
Er stond een Kiesweek gepland in de week van 3 tot en met 10 juni waarin extra aandacht zou zijn voor de nieuwe donorwet. Deze komt waarschijnlijk te vervallen of wordt naar een later tijdstip verzet. Hierover later meer.

Na 1 juli
Wie op 1 juli geen keuze heeft gemaakt, krijgt maximaal vier brieven:

  • Twee brieven als herinnering om een keuze te maken op www.donorregister.nl of via een keuzeformulier dat als bijlage bij de brief zit. De tweede brief volgt na zes weken, uiteraard alleen als men op de eerste brief niet reageert.
  • Heeft men de keuze via het formulier gemaakt en is dit onvolledig of onleesbaar ingevuld, dan volgt een brief met het verzoek om het formulier opnieuw in te vullen.
  • Mensen die nog steeds geen keuze registreren, ontvangen een laatste brief die uitlegt dat zij zijn geregistreerd met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

De brieven worden in batches verstuurd tussen juli 2020 en maart 2021. Deze pagina vermeldt in juni wanneer welke postcodegebieden de brieven ontvangen. Zo weet je wanneer je vragen hierover in jouw werkgebied kunt verwachten.  

Ondersteuning voor bibliotheken

Voor burgers

  • Voorlichtingsmateriaal VWS – bibliotheken kunnen via een bestelprocedure voorlichtingsmateriaal bestellen voor hun vestigingen. De link naar de bestelprocedure volgt zodra deze beschikbaar is.
  • Toolkit met promotiemateriaal - via de portal Landelijke huisstijl komen in april beelden, logo’s en aanpasbare materialen beschikbaar om zelf op maat promotiemateriaal te ontwikkelen.
  • Digisterker - voor niet-digivaardigen heeft Digisterker educatief materiaal ontwikkeld met uitleg en om te oefenen om je keuze zelf vast te leggen in het donorregister. Dit materiaal is vrij beschikbaar via https://service.digisterker.nl/donor en toegankelijk te maken op de publieks-pc's van je vestiging. De oefenomgeving is ook te benaderen via de blueprint-pagina.
  • Blueprint-pagina - een pagina die je kunt opnemen op de site van de Bibliotheek, met informatie over de wet, verwijzing naar de oefenomgeving, alle relevante informatie en ruimte om je eigen activiteiten te agenderen.

Voor medewerkers

  • Handreiking - een overzicht van wat de Bibliotheek kan doen, hoe je je kunt voorbereiden, de do’s en don’ts, promotiemateriaal et cetera.
  • Webinar Aan de slag met donorregistratie. Let op: de datum (6 april) is vervallen; nieuwe datum & aanmeldmogelijkheid volgt. Je krijgt dan meer informatie over wat je aan ondersteuning kunt verwachten, uitleg over de beschikbare materialen en hoe je deze kunt inzetten. Je kunt via een live chat vragen stellen. Komt de datum jou niet uit, dan kun je het webinar later terugkijken, ook weer via deze pagina.
  • Biebtobieb-groep Donorregistratie - hier kun je je activiteiten delen, ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Meer informatie