Digitale inclusie

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid. Vijftien kopgroep-bibliotheken zijn gestart. In 2020 en 2021 volgen de overige bibliotheken.

Om mensen naar het juiste aanbod te verwijzen, is correcte invoer in G!DS essentieel. We helpen je graag.

 

Subsidieregeling
De regeling loopt drie jaar, van 2019 tot en met 2021. Je kunt starten met het Informatiepunt in 2020 of 2021, maar je wordt geacht nu al subsidie aan te vragen. Sluitingstermijn: 11 oktober 2019 om 24.00 uur. 

We hebben de aanmelding zo eenvoudig mogelijk gemaakt, binnen de wettelijke eisen. Wil je hulp bij het aanvragen? De POI kan je hierbij begeleiden. De POI kan ook één aanvraag doen voor meer bibliotheken. Het subsidiebedrag wordt dan per organisatie uitgekeerd.  

Publieke dienstverleners
De publieke dienstverleners waarmee de bibliotheken in dit traject samenwerken, zijn de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV, verenigd in de Manifestgroep, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen hebben al interesse getoond.

Kopgroep-bibliotheken
1. Bibliotheek Rivierenland
2. Biblionet Groningen
3. De Bieb voor de Zaanstreek
4. Bibliotheek Kennemerwaard
5. Bibliotheken Midden-Fryslân
6. Bibliotheek Midden-Brabant
7. Bibliotheek Hengelo
8. Bibliotheek AanZet
9. Bibliotheek Katwijk
10. Bibliotheek Rotterdam
11. Bibliotheek Venlo
12. Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
13. Bibliotheek Gooi en meer
14. ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
15. Bibliotheek De Nieuwe Veste Breda

Bij de keuze van de vijftien bibliotheken is gekeken naar spreiding over het land, aard van het werkgebied en inhoudelijke criteria zoals de samenwerking met (lokale) partners. Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning.

Opening informatiepunten
Op 1 juli zijn de vijftien kopgroep-bibliotheken gestart. Zij plaveien de weg voor verdere uitrol in de twee jaar daarna. In 2020 sluiten 65 volgende bibliotheken aan en in 2021 nog 70.
 

Het filmpje is het best te zien in Google Chrome en Firefox. Klik voor de versie met Engelse ondertiteling

Computercursussen
In deze samenwerking verwijzen de deelnemende Manifestgroep-partijen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een Bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker), waarmee ze digitaal vaardiger worden. Deze cursussen worden nu al bij alle bibliotheken gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.

Informatiepunten
Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid in de Bibliotheek als zij vragen hebben over de dienstverlening van de deelnemende organisaties. Daar worden zij verder geholpen bijvoorbeeld rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Bibliotheekmedewerkers helpen hen op weg of verwijzen bij persoonsgebonden informatie door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners gemeente en zorgkantoren.  

schema 2019-2021 financiering

Deskundigheidsbevordering
Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel. In mei zijn zij in twee groepen bijgeschoold, specifiek voor hulp op de terreinen van de acht Manifestgroep-partijen. Ook de Manifestgroep-partijen waren hierbij voor de kennismaking. Verder is een e-learningmodule met praktijkopdrachten beschikbaar. Lokale bijeenkomsten bij bibliotheken completeren het trainen van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'.

(Promotie)materialen en campagneconcept
Er zijn promotiematerialen en een huisstijlhandboek voor het Informatiepunt beschikbaar. Hiermee kunnen de bibliotheken het Informatiepunt inrichten en bekendmaken bij het publiek. De ontwerpen zijn ontwikkeld in nauw overleg met mensen van de doelgroep. Ook het campagneconcept is in ontwikkeling. Dit testen we in het najaar bij de vijftien kopgroep-bibliotheken.

Overheidsbeleid
De publieke dienstverleners dienden met de KB het plan Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers in bij het ministerie van BZK. De bedoeling van het plan is persoonlijke hulp en ondersteuning bieden aan de circa 4 miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid. Dit sluit aan op het kabinetsbeleid om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Alliantie Digitaal Samenleven
We zoeken nauwe verbinding met de alliantie Digitaal Samenleven: een 'startgroep' van publieke en private organisaties die een aanpak wil ontwikkelen om dezelfde kwetsbare groep mensen te ondersteunen. Lees hierover het afzonderlijke bericht. Concreet betekent deze verbinding: verkennen of we bij drie van de vijftien kopgroep-bibliotheken ook private partners kunnen betrekken.

Meer informatie
Ga naar de FAQ-pagina Digitale inclusie.
Lees het artikel in Publiek Denken.
Lees op Digitaleoverheid.nl de overzichtspagina Digitale inclusie en Eerste Informatiepunt geopend.
Lees het bericht op VNG.nl Inclusie begint in de bieb

Maaike Toonen, programmacoördinator de Bibliotheek en basisvaardigheden
Anton Dierdorp, projectleider programma Digitale inclusie
Stephanie Verhagen, marketing de Bibliotheek en basisvaardigheden, tel. 06 50250375