Digitaal

Programmering opzetten rond digitale vaardigheden

Zie ook: Onderzoek Bronckhorst: 34% van 55+ geeft zichzelf onvoldoende: factsheet, volledig onderzoek en roadshow.  

Zie ook: Handreiking Digitale vaardigheden volwasseneneducatie, CINOP en Steunpunt Basisvaardigheden, oktober 2018.