Digitaal

Programmering opzetten rond digitale vaardigheden

Zie ook: Je hoeft niet bang te zijn, je mag fouten maken : Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten, juni 2018, KB, Probiblio en Panteia: het rapportfactsheet met input voor gesprekken met stakeholders over Taalcafés en factsheet met input voor gesprekken met stakeholders over cursussen digitale vaardigheden.  

Zie ook: thematische lesmodules Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid, voor vmbo- en mbo-leerlingen 15-18 jaar, over Overheid, burger en DigiD; Identiteit; Bijbaan; Studeren; Verkeer en vervoer. Download het pilotverslag Eindrapportage Educatief programma Digitale Overheid en Jongeren in het (v)mbo (pdf). Meer informatie over de lesmodules: Biebtobieb.

Zie ook: Handreiking opzet en begeleiding cursus Klik & Tik in de Bibliotheek: wat de Monitor Digitale Basisvaardigheden over het gebruik van de cursussen ons heeft geleerd. 

Zie ook: Onderzoek Bronckhorst: 34% van 55+ geeft zichzelf onvoldoende: factsheet, volledig onderzoek en roadshow.  

Zie ook: Handreiking Digitale vaardigheden volwasseneneducatie, CINOP en Steunpunt Basisvaardigheden, oktober 2018.