Voorbeelden van collega's

Hoe pakken je collega's het aanbod voor kwetsbare mensen aan? Laat je inspireren door hun voorbeelden.

  • Taal werkt! Online magazine, Rijnbrink zomer 2019
  • Samen bouwen aan een taalvaardige toekomst: de toegevoegde waarde van de Gelderse Bibliotheken in de doorgaande leer- en leeslijn 0-100 jaar; Netwerk Gelderse Bibliotheken, 2018. Een helder overzicht met infographics van de situatie in Gelderland.
  • Taalhuiskaart Bibliotheek Zoetermeer: Deze kaart beschrijft alle vijftien samenwerkingspartners van het Taalhuis Zoetermeer, inclusief hun activiteiten, tarieven en openingstijden. Eenmaal per kwartaal bespreken de partners in een taalketenoverleg de aanpassingen in het aanbod. De coördinator Taalhuis houdt de taalhuiskaart up-to-date. Deze gaat bijvoorbeeld in gesprek met nieuwe taalaanbieders in de stad over hun taalaanbod en aansluiting bij het Taalhuis.
  • Plan van Aanpak Bibliotheek Hengelo: Aanpak laaggeletterdheid Taalpunt Hengelo
    Strategisch Plan over de vorming van het Taalpunt Hengelo ter bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheden in de Bibliotheek Hengelo. Met strategische uitgangspunten, doelstellingen, doelgroepen etc. In Hengelo is in 2012 een strategische en structurele gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid ingezet. In dit document vind je de strategische uitgangspunten en doelstellingen van Bibliotheek Hengelo, het actieplan en informatie over de financiering en subsidieaanvraag. 
  • Projectplan Bibliotheek en Basisvaardigheden in het sociaal domein in Gelderland, 2015. Projectplan van de Gelderse Bibliotheken rond basisvaardigheden voor kwetsbare doelgroepen.

Veel bibliotheken plaatsen een online overzicht van producten die interessant zijn voor hun doelgroepen. 

Meer voorbeelden
Zie ook de rubriek Inspirerende voorbeelden op Tel mee met Taal. De pagina is ingedeeld in rubrieken, dus scroll vooral even door naar beneden: Algemeen, Gezin, Gezondheid, Innovatie projecten, Onderzoek en Werk.