Aanpak

Hier vind je ondersteuning om programma's rond de domeinen in te richten.
Zie ook het digiTaalhuis, inburgeringvoorbeelden, de collectie, Digitale inclusie, strategiekit Hoger bereik en de handreiking voor subsidie aanvragen.
Beschrijvingen van de programma's vind je onder Aanbod.

Welke programmering kan jouw Bibliotheek opzetten?

 • Taal Bekijk details

  Niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen heeft grote impact op je leven. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen vanaf 16 jaar hier moeite mee. Dat is ongeveer één op de zes mensen, van wie meer dan...

  Bekijk details van Taal

 • Gezin Bekijk details

  Laaggeletterdheid staat vaak niet op zichzelf. Kinderen van taalzwakke ouders hebben zelf ook meer kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een cyclus ontstaan. Bibliotheken zijn een grote rol gaan spelen...

  Bekijk details van Gezin

 • Digitaal Bekijk details

  Digitale basisvaardigheden heb je nodig om als volwassen burger zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de basisvaardigheden taal en rekenen.

  Bekijk details van Digitaal

 • Gezondheid Bekijk details

  Naast de vaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden moeten volwassenen ook over voldoende gezondheids-vaardigheden beschikken om zich in de samenleving te kunnen redden. Deze vaardigheden...

  Bekijk details van Gezondheid

 • Werk & Inkomen Bekijk details

  Om ongelijkheid te voorkomen en mensen blijvend te laten participeren in de samenleving, is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen en ontplooien. De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt sterk veranderd:...

  Bekijk details van Werk & Inkomen

 • Rekenen & Geld Bekijk details

  Vaardigheden rond Rekenen & Geld zijn op allerlei terreinen nodig: boodschappen doen, bijsluiters lezen en een recept koken bijvoorbeeld. Veel mensen kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken.

  Bekijk details van Rekenen & Geld

 • E-overheid & Belastingdienst Bekijk details

  Bibliotheken helpen burgers om zaken te doen met de digitale overheid. Dankzij de samenwerking tussen KB en Belastingdienst bieden bijna alle bibliotheken in Nederland gratis digivaardigheids­cursussen...

  Bekijk details van E-overheid & Belastingdienst

 • Juridisch Bekijk details

  Iedereen kan in een nare juridische situatie terechtkomen. Denk aan echtscheiding, conflicten, (dreigend) ontslag of schulden. Om concrete hulp te vinden, is vereist dat mensen toegang hebben tot informatie,...

  Bekijk details van Juridisch

 • Empowerment Bekijk details

  Ontdekken wat je wilt, weten wat je kunt en bewust zijn van wat je nodig hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Dat is empowerment.

  Bekijk details van Empowerment

 • Programma Digitale inclusie

 • Interviews met collega's

 • Strategiekit Hoger bereik