VVE - Thuis

Gezinsgericht programma voor ouders om onderwijsachterstand van hun kinderen in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen.

Wat is het: programma voor ouders om hun kinderen in het onderwijs te helpen
Onderdeel van: Aanbod 
Aandachtsgebied: Gezin 
Voor wie: ouders van kinderen van 3 tot 6 jaar, met name asielzoekers, vluchtelingen, achterstandskinderen en mensen met een migratieachtergrond
Links: omschrijving op website van Nederlands Jeugdinstituut en uitgebreide informatie in pdf 
Vorm: themaboekjes met ouderbijeenkomsten bij de VVE-instelling

Op de peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 of 2 van de basisschool wordt aan kinderen met laagopgeleide ouders voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. VVE Thuis is hierop een aanvullend gezinsprogramma.
Bij ieder thema op de speelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind doen. Per thema organiseert de VVE-instelling een ouderbijeenkomst.
Het aantal ouderbijeenkomsten is dus afhankelijk van het aantal thema's dat de instelling de kinderen aanbiedt. Het minimum is acht thema's (themaboekjes) per schooljaar voor de ouders om voldoende informatie te kunnen overbrengen.