Voor jou en je kind

Deze cursus helpt ouders om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Zo worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger.

Wat is het: cursus om ouderbetrokkenheid te vergroten (voorheen Taal voor Thuis)
Onderdeel van: Aanbod
Aandachtsgebied: Gezin
Voor wie: ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd
Links: Voor jou en je kindVoorbeeld Taal voor Thuis over eten, informatie over Taal voor Thuis   
Vorm: fysieke bijeenkomsten op de (voor)school 

De cursus bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten en wordt gegeven door taalvrijwilligers die hiervoor een training hebben gevolgd. 

Tijdens de cursus leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld oefeningen met taalspelletjes of vragen stellen. Ook oefenen ze tienminutengesprekken of helpen bij huiswerk en werken ze aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn.

Voor deelnemende ouders zijn er speciaal ontwikkelde oefenboekjes. Er zijn tien oefenboekjes voor ouders met peuters en kleuters (2-5 jaar) en tien boekjes voor ouders met schoolgaande kinderen (6-12 jaar). 

BoekStart ontwikkelde samen met Voor jou en je kind een handleiding voor bijeenkomsten in bibliotheken, kinderopvang en consultatiebureaus, gericht op laagtaalvaardige ouders.