Scoor een Boek!

In het leesprogramma Scoor een boek! maken bibliotheken, lokale basisscholen en eredivisieclubs leerlingen uit groep 5 en 6 van het primair onderwijs enthousiast voor lezen. Hiermee draagt het bij de aanpak van en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Wat is het: leesprogramma voor kinderen
Onderdeel van: Aanbod
Aandachtsgebied: Taal
Voor wie: leerlingen van groep 5 en 6 enhun omgeving
Link: Scoor een Boek! op website Biblionet Groningen en website Scoor een Boek! Thuiseditie en video Scoor een Boek! Thuiseditie 
Vorm: offline lezen

Een voetballer van de eredivisie verbindt zich aan het project met het idee dat leerlingen zich aangesproken voelen door een lezende voetballer. Hij maakt in twee videoboodschappen de klas enthousiast om  boeken te gaan 'scoren'. Daar hebben ze negen weken lang de tijd voor: zij doen hun best om zoveel mogelijk boeken te lezen, op school en thuis.  
In de Thuiseditie worden ook gezinnen aangespoord om thuis boeken, kranten en tijdschriften te scoren. Op een poster houden ze bij hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen. De Bibliotheek organiseert een evenement voor de gezinnen. Het Scoor een Boek!-seizoen wordt sportief afgesloten op het voetbalveld. Daar wordt ook bekendgemaakt hoeveel boeken de leerlingen samen hebben gelezen.