Het Ei van Columbus

Dit is een aanpak voor taal voor ouder en kind samen. Kinderen krijgen een stevige basis voor taal. Ouders verbeteren hun eigen taalvaardigheid, leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren op school en raken meer betrokken bij school.

Wat is het: Een programma voor Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP)
Onderdeel van: Aanbod
Aandachtsgebied: Gezin
Voor wie: ouders van kinderen in de voorschool en groep 1 en 2
Link: website ITTA 
Kosten: zie website ITTA
Vorm: fysieke activiteiten voor ouders  

Scholen die werken met Logo3000 koppelen het taalonderwijs van de VVE/basisschool aan een oudercursus. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren bovendien hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en hun taal verder vergroten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel ouder als kind ontwikkelt taalvaardigheid. 

De oudercursus bestaat uit vier vaste onderdelen:

  • Woorden - woordenschat oefenen
  • Met je kind - educatieve activiteiten thuis 
  • Gesprekken - rapportgesprekken, ouderavonden, themabijeenkomsten voor ouders, en dergelijke
  • Eigen werk - verwerkingsoefeningen voor ouders