Melkweg+

Melkweg+ is een lesmethode voor volwassen anderstaligen (niveau Alfa A – Alfa C). Melkweg+ heeft ook een serie boekjes rekenvaardigheid

Wat het is: een lesmethode voor anderstaligen
Dit is onderdeel vanAanbod 
Bedoeld voor: vrijwilligers die volwassen anderstaligen willen ondersteunen om hun taalvaardigheid te verbeteren
Link: Melkweg+ 
Materialen downoaden: Melkweg+-boekjes als PDF

De boekjes van Melkweg zijn ontwikkeld om de leesvaardigheid van cursisten in de alfabetisering naar niveau Alfa C te bevorderen. Elk boekje bestaat uit functionele leestaken, technisch leestaken en woordenschatoefeningen. Daarnaast biedt Melkweg aanknopingspunten voor gesprek, buitenschools leren en portfolio-ontwikkeling. De methode sluit aan bij de inburgeringseisen en de Kennis Nederlandse Samenleving (kns) eindtermen. Leerders kunnen met de methode zelfstandig werken maar ook in begeleiding van vrijwilligers.

Na registratie kunnen de boekjes als pdf worden gedownload.