Gezin

Materialen en diensten rond gezin en gezondheid

 • BoekStart voor baby's Bekijk details

  Met BoekStart licht je ouders in de Bibliotheek voor over het belang van lezen. Je moedigt hen aan om hun kinderen zo jong mogelijk in aanraking te brengen met boeken. Zo ontstaat een leescultuur in het...

  Bekijk details van BoekStart voor baby's

 • BoekStart in de kinderopvang Bekijk details

  Met dit BoekStart-programma breng je ouders van jonge kinderen en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang in aanraking met boeken. Dit een goede manier om laaggeletterdheid bij kinderen te voorkomen.

  Bekijk details van BoekStart in de kinderopvang

 • BoekStart-coach Bekijk details

  De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders te praten en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStart-coach...

  Bekijk details van BoekStart-coach

 • VoorleesExpress Bekijk details

  Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen wekelijks bij gezinnen thuis voor aan kinderen, samen met de ouders. Zo zien ouders wat taal voor hun kind kan doen en zo voorkomt de VoorleesExpress laaggeletterdheid...

  Bekijk details van VoorleesExpress

 • Scoor een Boek! Bekijk details

  In het leesprogramma Scoor een boek! maken bibliotheken, lokale basisscholen en eredivisieclubs leerlingen uit groep 5 en 6 van het primair onderwijs enthousiast voor lezen. Hiermee draagt het bij de aanpak...

  Bekijk details van Scoor een Boek!

 • Langaroo Bekijk details

  Dit programma biedt een educatieve online omgeving waar ouders en kinderen opdrachten doen. Hierdoor worden zij ook beter in taal.

  Bekijk details van Langaroo

 • Het Ei van Columbus Bekijk details

  Dit is een aanpak voor taal voor ouder en kind samen. Kinderen krijgen een stevige basis voor taal. Ouders verbeteren hun eigen taalvaardigheid, leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren...

  Bekijk details van Het Ei van Columbus

 • Verteltas Bekijk details

  Deze methode combineert vier belangrijke doelen: taalontwikkeling van kind en ouder, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en leesbevordering.

  Bekijk details van Verteltas

 • Voor jou en je kind Bekijk details

  Deze cursus helpt ouders om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Zo worden ouders...

  Bekijk details van Voor jou en je kind

 • VVE - Thuis Bekijk details

  Gezinsgericht programma voor ouders om onderwijsachterstand van hun kinderen in het onderwijs aan te pakken en te voorkomen.

  Bekijk details van VVE - Thuis

 • TOLK Bekijk details

  TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. Het programma richt zich op ouders van kinderen van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing. Het helpt laaggeletterdheid...

  Bekijk details van TOLK

 • Thuis op school Bekijk details

  De zeventien thema’s van Thuis op school hebben allemaal met opvoeding thuis en op school te maken. Ze geven antwoord op vragen hoe je als ouder en opvoeder kinderen thuis en op school kunt helpen.

  Bekijk details van Thuis op school