Taalmeter

Krijg een indicatie van het taalniveau van je cursist met behulp van de Taalmeter van Taal voor het Leven.

 

Wat het is: Screeningsinstrument om iemands instapniveau te meten

Aandachtsgebied:  Taal 

Dit is onderdeel van: Meten is weten

Website: basismeters.nl

 

Basismeters 

Het programma Taal voor het Leven biedt een reeks screeningsinstrumenten om iemands instapniveau te meten. Kijk op de website Basismeters voor de details.

Getrainde medewerkers nodig 

Voor het gebruik van de meters zijn gekwalificeerde medewerkers. Ga naar de website van Taal voor het Leven voor alle details.

Niveaus taalvaardigheid 

Bij volwasseneducatie op taalvaardigheden spreek je van de volgende niveaus:

  • A1, A2, B1 en B2 worden gebruikt in het onderwijs aan inburgeraars en anderstaligen. Deze niveau-indeling komt uit het Europees Referentiekader (een kader voor ‘vreemde talen') en wordt door o.a. het roc gebruikt voor  het onderwijs aan NT2-leerders.
  • Instroomniveau, 1F en 2F worden als niveau-indeling gebruikt in het onderwijs aan Nederlandstalige volwassenen, maar onvoldoende taalvaardig zijn. Dit is de volwassenen educatie-indeling volgens Meijerink. De focus ligt hierbij voornamelijk op lezen en schrijven (geletterdheid).

Download het bestand 'niveaucriteria alle taalprofielen' volgens het ERK.