Wat is een digiTaalhuis?

Basisvaardigheden kun je als bibliotheek op veel verschillende manieren aanbieden. Losse cursussen, een Taalpunt, een Taalcafé, er zijn tal van termen in omloop. Als je het echt goed wilt aanpakken, bouw je aan een digiTaalhuis.

Wat is een digiTaalhuis?


Een digiTaalhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Mensen kunnen relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen van of naar andere instellingen. Een digiTaalhuis wordt opgezet en onderhouden door lokale partners, samen met professionals en vrijwilligers.

Bouwstenen voor een duurzaam digiTaalhuis

 1. Het digiTaalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp, vaak in de Bibliotheek.
 2. Het digiTaalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.
 3. Het digiTaalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.
 4. In het digiTaalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. Het digiTaalhuis draagt zorg voor het actueel houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl (via de landelijke databank G!ds).
 5. Vanuit het digiTaalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
 6. In het digiTaalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
 7. In het digiTaalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen.
 8. Het digiTaalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.
 9. Het digiTaalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.

Deze bouwstenen vind je ook in de PDF van Taal voor het Leven en de KB: Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis (november 2015), met een praktijkvoorbeeld.

Taalcafé, Taalpunt, Taalhuis et cetera

DigiTaalhuis, Taalhuis, Taalpunt, Taalcafé – het zijn enkele van de termen die gangbaar zijn voor plekken waar cursussen (en informatie over) basisvaardigheden georganiseerd worden. Natuurlijk staat het je als bibliotheek vrij zelf een term te kiezen. Op deze website hanteren wij de volgende onderverdeling:  

 • Een digiTaalhuis (ook een Taalhuis genoemd) voldoet aan de kenmerken zoals hierboven besproken. Wij geven de voorkeur aan de term digiTaalhuis omdat digitale vaardigheden echt bij het aanbod horen.
 • Een Taalpunt is een plek waar informatie wordt gegeven óver (cursussen) basisvaardigheden.
 • Een Taalcafé kan een dienst zijn die je als Bibliotheek aanbiedt binnen het volledige pakket.