Leergang Consulent Basisvaardigheden

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: ze kan de ogen en oren in de wijk zijn, een signaleringsfunctie hebben, zelf laagdrempelig educatieaanbod aanbieden en doorverwijzen naar hulpinstanties en andere maatschappelijke instellingen. Verder kan de Bibliotheek (nog) meer wijkgericht werken en slimme allianties aangaan met de andere spelers in het sociaal domein van de gemeente.

Deze kansen zien, vergt een andere manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. De nieuwe zevendaagse leergang biedt gerichte ondersteuning, zowel rond theorie als in de praktijk. De leergang bestaat uit drie modules. 

Je kunt je nu aanmelden voor editie 3 (start in januari 2018).

Profiel

Je vervult als bibliotheekmedewerker binnen het sociaal domein een centrale rol op hbo-werk- en denkniveau. Je bent de spil tussen alle medewerkers die zich in de Bibliotheek met het sociaal domein bezighouden. Daarnaast ben je de aanspreekpersoon voor alle partijen buiten de Bibliotheek die een rol hebben in het sociaal domein.

Resultaten

 • Kennis van het sociaal domein en wat daarin voor de burger en professional is veranderd door de decentralisatie van taken naar gemeenten. 
 • Praktische kennis van hoe je een netwerkanalyse maakt en gericht je activiteiten bepaalt, gegeven de positie van een gesprekspartner in de analyse. 
 • Kennis van de doelgroep en in het bijzonder van de burger met onvoldoende basisvaardigheden, en hoe je verschillende typen klanten kunt herkennen en ondersteunen. 
 • Praktische kennis van hoe een klantreis verloopt van een burger met onvoldoende basisvaardigheden. 
 • Bewust goede communicatieve vaardigheden inzetten in het contact met de verschillende stakeholders.
 • Relaties leggen en constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden.
 • Open en effectief functioneren in lokale en regionale netwerken. 
 • Proactief landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze omzetten naar kansen voor de dienstverlening van jouw Bibliotheek.
 • Basiskennis van de taalniveaus. 
 • Basiskennis van materiaal voor NT1-taalgebruikers en voor NT2-taalgebruikers. 
 • Basiskennis van geschikt materiaal voor de start van een educatietraject op het gebied van basisvaardigheden en materiaal om later in te zetten. 
 • Basiskennis van hoe de Adviescollectie werkt.

Inhoud

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: ze kan de ogen en oren in de wijk zijn, een signaleringsfunctie hebben, zelf laagdrempelig educatieaanbod aanbieden en doorverwijzen naar hulpinstanties en andere maatschappelijke instellingen. Verder kan de Bibliotheek (nog) meer wijkgericht werken en slimme allianties aangaan met de andere spelers in het sociaal domein van de gemeente.
Deze kansen zien, vergt een andere manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. De zevendaagse leergang biedt gerichte ondersteuning, zowel rond theorie als in de praktijk.

De Bibliotheek en basisvaardigheden is het netwerkprogramma dat bibliotheken helpt om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden, vooral in taal en werken met de computer, maar ook in bijvoorbeeld rekenen. De leergang vormt een onderdeel van dit programma.

Modules


Module 1: Het speelveld van het sociaal domein
(1 dag)

Wetten, (lokale) beleidskaders en stakeholders in het netwerk en de behoeften van de potentiële bezoekers

In deze module krijg je helder zicht op het sociaal domein en hoe de verschillende groepen mensen met onvoldoende basisvaardigheden zich hierin bewegen. Je onderscheidt de potentiële samenwerkingspartners en hun positie, en leert met hen effectief relaties te leggen en onderhouden. Een webinar (4 uur) vormt de nazorg op deze module.

 • Lesdag 1: Speelveld van sociaal domein

Bekijk de volledige beschrijving van module 1

Module 2: Effectief communiceren en positionering in het netwerk  (5 dagen)
Vergroot je rendement met effectieve communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste factoren voor succes. Effectieve communicatie is dan ook de grootste module van de leergang. Hierin werk je aan persoonlijk leiderschap aan de hand van Steven Covey. Onder meer hiermee leer je je eigen performance verbeteren op het gebied van ondernemerschap en netwerken. Denk aan onderdelen als luisteren, interpreteren, doorvragen, herhalen, samenvatten, feedback geven, uitnodigen tot samenwerken, draagvlak creëren enzovoort. Om hiermee in de praktijk concreet aan de slag te kunnen, werk je aan een markt- en omgevingsonderzoek van je netwerk. Je kiest hiervoor uit de beschikbare communicatiemiddelen de meest geschikte voor jouw doelen.

 • Lesdag 2: Persoonlijk leiderschap
 • Lesdag 3: Effectief communiceren 1
 • Lesdag 4: Effectief communiceren 2
 • Lesdag 5: Effectief communiceren 3
 • Lesdag 6: Netwerken

Bekijk de volledige beschrijving van module 2.

Module 3: De collectie: Voor wie is welk materiaal geschikt? (1 dag)
Alles over leer- en leesmaterialen

In deze module informeer je je over de vernieuwingen in materialen en welke materialen het beste aansluiten bij de (sub)groepen van laaggeletterden. De centrale vraag in deze training luidt: “De collectie: voor wie is welk materiaal geschikt?”. Met de uitkomst kun je zowel mensen met onvoldoende basisvaardigheden als taalvrijwilligers adviseren over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen.

 • Lesdag 7: Collectie

Bekijk de volledige beschrijving van module 3.

Werkwijze

In de leergang wissel je kennisverwerving af met interactie en oefensituaties. Zo leer je in de praktijk door te doen en kun je het geleerde direct in je eigen situatie toepassen. Er wordt van je verwacht dat je naast de lesdagen tijd besteedt aan zelfstudie en de uitvoering van een onderzoek.

De leergang wordt begeleid door zes docenten:
Lesdag 1: Petra Doelen en Neele Kistemaker van Lost Lemon
Lesdag 2: Arine Brouwer van Avans+
Lesdag 3-5: Roland Verheugd van Avans+
Lesdag 6: Arie van Erp van Avans+
Lesdag 7: Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Trudy de Moel, consulent en docent Basisvaardigheden bij Bibliotheek Rijn en Venen

Certificering

Na afloop van elke module ontvang je een certificaat van het opleidingsinstituut. Voor de modules 1 en 3 geldt een 100 procent aanwezigheidsplicht. Voor module 2 moet je minimaal 80 procent aanwezig zijn geweest en moet het beroepsproduct (beknopt markt- en omgevingsonderzoek) als voldoende zijn beoordeeld.  

Praktische informatie


Opleidingsinstituten: Lost Lemon, Avans+ en Lezen en Schrijven

Opleidingsduur: 7 dagen

Looptijd 
eerste editie: tot januari 2018
tweede editie: tot maart 2018
derde editie: januari tot april 2018

Studiebelasting: 7 lesdagen + ongeveer 16 uur zelfstudie en opdracht

Opleidingsdagen eerste editie (volgeboekt)
Lesdag 1: do 28 september 2017   (module 1)
Lesdag 2: wo 11 oktober 2017   (module 2)
Lesdag 3: wo 01 november 2017   (module 2)
Lesdag 4: wo 22 november 2017   (module 2)
Lesdag 5: wo 13 december 2017   (module 2)
Lesdag 6: wo 17 januari 2018   (module 2)
Lesdag 7: wo 31 januari 2018   (module 3)

Opleidingsdagen tweede editie (reeds gestart)
Lesdag 1: do 05 oktober 2017   (module 1)
Lesdag 2: wo 08 november 2017   (module 2)
Lesdag 3: do 16 november 2017   (module 2)
Lesdag 4: do 07 december 2017   (module 2)
Lesdag 5: do 25 januari 2018   (module 2)
Lesdag 6: wo 07 februari 2018   (module 2)
Lesdag 7: do 08 maart 2018   (module 3)

Opleidingsdagen derde editie (inschrijving geopend)
Lesdag 1: do 25 januari 2018   (module 1)
Lesdag 2: wo 07 februari 2018   (module 2)
Lesdag 3: wo 21 februari 2018   (module 2)
Lesdag 4: wo 14 maart 2018   (module 2)
Lesdag 5: wo 04 april 2018   (module 2)
Lesdag 6: wo 25 april 2018   (module 2)
Lesdag 7: wo 09 mei 2018   (module 3)

Locatie: Volksuniversiteit Utrecht

Eigen bijdrage: € 2.150,- per persoon voor de complete leergang, editie 3

Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met spreiding over alle provincies.

Aanmelden: Vóór 20 december 2017 (editie 3)
Klik voor aanmeldformulier complete leergang  inclusief formulier wachtlijst    
Klik voor aanmeldformulier module 1  
Klik voor aanmeldformulier module 2  
Klik voor aanmeldformulier module 3  

Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als gevolg van een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Annuleren: Annuleren kan alleen in geval van bijzondere of persoonlijke omstandigheden. Tot maximaal een maand voor de start van de opleiding worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang en wanneer er geen deelnemers op de wachtlijst staan om de gereserveerde plaats over te nemen, wordt de totale eigen bijdrage in rekening gebracht.

Contact 
Direct aanmelden complete leergang start 25 januari 2018 
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66
Overig: Rijnbrink Campus, Saskia Endeman, e-mail campus@rijnbrink.nl of telefoon 088 197 03 17