Leergang Consulent Basisvaardigheden

De Bibliotheek vervult een belangrijke rol voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Hierbij kan zij haar participatierol versterken: ze kan de ogen en oren in de wijk zijn, een signaleringsfunctie hebben, zelf laagdrempelig educatieaanbod aanbieden en doorverwijzen naar hulpinstanties en andere maatschappelijke instellingen. Verder kan de Bibliotheek (nog) meer wijkgericht werken en slimme allianties aangaan met de andere spelers in het sociaal domein van de gemeente.

Deze kansen zien, vergt een andere manier van kijken en handelen van de consulent Basisvaardigheden. De achtdaagse leergang biedt gerichte ondersteuning, zowel rond theorie als in de praktijk. De leergang bestaat uit drie modules. De inschrijving voor de vierde editie is geopend. 

Profiel
Je vervult als bibliotheekmedewerker binnen het sociaal domein een centrale rol op hbo-werk- en denkniveau. Je bent de spil tussen alle medewerkers die zich in de Bibliotheek met het sociaal domein bezighouden. Daarnaast ben je de aanspreekpersoon voor alle partijen buiten de Bibliotheek die een rol hebben in het sociaal domein.

Resultaten

 • Kennis van het sociaal domein en wat daarin voor de burger en professional is veranderd door de decentralisatie van taken naar gemeenten. 
 • Praktische kennis van hoe je een netwerkanalyse maakt en gericht je activiteiten bepaalt, gegeven de positie van een gesprekspartner in de analyse. 
 • Kennis van de doelgroep en in het bijzonder van de burger met onvoldoende basisvaardigheden, en hoe je verschillende typen klanten kunt herkennen en ondersteunen. 
 • Praktische kennis van hoe een klantreis verloopt van een burger met onvoldoende basisvaardigheden. 
 • Bewust goede communicatieve vaardigheden inzetten in het contact met de verschillende stakeholders.
 • Relaties leggen en constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden.
 • Open en effectief functioneren in lokale en regionale netwerken. 
 • Proactief landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze omzetten naar kansen voor de dienstverlening van jouw Bibliotheek.
 • Basiskennis van de taalniveaus. 
 • Basiskennis van materiaal voor NT1-taalgebruikers en voor NT2-taalgebruikers. 
 • Basiskennis van geschikt materiaal voor de start van een educatietraject op het gebied van basisvaardigheden en materiaal om later in te zetten. 
 • Basiskennis van hoe de Adviescollectie werkt.
 • Basiskennis van communicatie met laaggeletterden bij ontvangst in de Bibliotheek.
 • Basiskennis van Oefenen.nl. 

Tijdens de opleiding werk je aan een opdracht die beoordeeld wordt door Avans+. Deze vormt de rode draad waarin je de theorie en je eigen praktijkcases met elkaar kunt verbinden.

De Bibliotheek en basisvaardigheden is het netwerkprogramma dat bibliotheken helpt om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden, vooral in taal en werken met de computer, maar ook in bijvoorbeeld rekenen. De leergang vormt een onderdeel van dit programma.

Modules


Module 1: Het speelveld van het sociaal domein
(2 dagen)
Wetten, (lokale) beleidskaders en stakeholders in het netwerk en de behoeften van de potentiële bezoekers

In deze module krijg je helder zicht op het sociaal domein en hoe de verschillende groepen mensen met onvoldoende basisvaardigheden zich hierin bewegen. Je onderscheidt de potentiële samenwerkingspartners en hun positie, en leert met hen effectief relaties te leggen en onderhouden. Een webinar (4 uur) vormt de nazorg op deze module.

 • Lesdag 1: Sociaal domein 1, door Petra Doelen en Neele de Clerq 
 • Lesdag 6: Sociaal domein 2, door Petra Doelen 

Bekijk de volledige beschrijving van module 1

Module 2: Effectief communiceren en positionering in het netwerk  (4 dagen)
Vergroot je rendement met effectieve communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste factoren voor succes. Effectieve communicatie is dan ook de grootste module van de leergang. Hierin werk je aan persoonlijk leiderschap aan de hand van Steven Covey. Onder meer hiermee leer je je eigen performance verbeteren op het gebied van ondernemerschap en netwerken. Denk aan onderdelen als luisteren, interpreteren, doorvragen, herhalen, samenvatten, feedback geven, uitnodigen tot samenwerken, draagvlak creëren enzovoort. Om hiermee in de praktijk concreet aan de slag te kunnen, werk je aan een markt- en omgevingsonderzoek van je netwerk. Je kiest hiervoor uit de beschikbare communicatiemiddelen de meest geschikte voor jouw doelen.

 • Lesdag 2: Persoonlijk leiderschap, door Ervin Molnar
 • Lesdag 3: Netwerken, door Arie van Erp 
 • Lesdag 4: Communicatie en gespreksvaardigheden 1, door Roland Verheugd en acteur
 • Lesdag 5: Communicatie en gespreksvaardigheden 2, door Roland Verheugd en acteur

Bekijk de volledige beschrijving van module 2.

Module 3: De collectie: Voor wie is welk materiaal geschikt? (2 dagen)
Alles over leer- en leesmaterialen

In deze module informeer je je over de vernieuwingen in materialen en welke materialen het beste aansluiten bij de (sub)groepen van laaggeletterden. De centrale vraag in deze training luidt: “De collectie: voor wie is welk materiaal geschikt?”. Met de uitkomst kun je zowel mensen met onvoldoende basisvaardigheden als taalvrijwilligers adviseren over geschikte leer-, lees- en oefenmaterialen.

 • Lesdag 7: Collectievorming 1, door Trudy de Moel en Lisanne Bos
 • Lesdag 8: Ochtend: Collectievorming 2, door Trudy de Moel en Lisanne Bos; Middag: Oefenen.nl, door Anita Middel

Bekijk de volledige beschrijving van module 3.

Werkwijze
In de leergang wissel je kennisverwerving af met interactie en oefensituaties. Zo leer je in de praktijk door te doen en kun je het geleerde direct in je eigen situatie toepassen. Er wordt van je verwacht dat je naast de lesdagen tijd besteedt aan zelfstudie en de uitvoering van een onderzoek.

Certificering
Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van de KB.
Voor de modules 1 en 3 geldt een 100 procent aanwezigheidsplicht.
Voor module 2 moet je minimaal 80 procent aanwezig zijn geweest en moet het beroepsproduct (beknopt markt- en omgevingsonderzoek) als voldoende zijn beoordeeld.  

Praktische informatie


Opleidingsinstituten: Lost Lemon, Avans+ en Lezen & Schrijven

Opleidingsduur: 8 dagen

Looptijd vierde editie: september 2018 tot februari 2019

Studiebelasting: 8 lesdagen + ongeveer 16 uur zelfstudie en opdracht

Opleidingsdagen  
Lesdag 1: 27 september 2018, sociaal domein
Lesdag 2: 11 oktober 2018, persoonlijk leiderschap
Lesdag 3: 31 oktober 2018,  netwerken
Lesdag 4: 22 november 2018, communicatie 
Lesdag 5: 13 december 2018, communicatie 
Lesdag 6: 10 januari 2019, sociaal domein
Lesdag 7: 24 januari 2019, collectievorming
Lesdag 8: 7 februari 2019, collectievorming

Locatie: Volksuniversiteit Utrecht

Eigen bijdrage: € 2.450,- per persoon voor de complete leergang, editie 4

Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers

Aanmeldenaanmeldformulier complete leergang    
Aanmelden kan tot 3 september 2018.

Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als gevolg van een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Betaling en annulering: Aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag.
De annuleringsvoorwaarden vervallen wanneer je zelf voor vervanging zorgt.
Met je aanmelding verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden.

Contact 
Inhoudelijke vragen: Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66
Overig: Rijnbrink Campus, Saskia Endeman, e-mail campus@rijnbrink.nl of telefoon 088 197 03 17