Project Hoger bereik

In het project Hoger bereik voeren tien Bibliotheken elk een pilot uit met als doel het (beter) bereiken van laaggeletterden. Deze mensen met lage basisvaardigheden zijn lastig te vinden. Zij melden zich niet spontaan met een hulpvraag, dus kijken we naar een andere aanpak. De resultaten vormen een (nog groeiende) strategiekit voor Bibliotheken.

De Bibliotheek kan aan drie kanten starten: vanuit de vindplaatsen, vanuit het aanbod, of vanuit de laaggeletterde als taalambassadeur.

Lost Lemon en Muzus begeleiden het project Hoger bereik

Pilots Hoger bereik

Pilots en deelnemende Bibliotheken

1. Inzet van voormalig laaggeletterde vrijwilligers voor bewustwording bij netwerkpartners 
Bibliotheek Waterland

2. Interne organisatie en bereik laagdigivaardige ouderen (platteland) 
Bibliotheek West-Achterhoek

3. Netwerkaanpak door ontwikkeling educatiewiel 
Bibliotheek Flevomeer

4. Verbinding van bestaande materialen, contacten en activiteiten 
Bibliotheek Mar en Fean (Friesland) 

5. Inzet van vrijwilligers, wijkteams en andere netwerkpartners
Bibliotheek Kennemerwaard

6. Bereik laagtaalvaardige senioren met zorg/welzijn/werk 
Schunck* (Bibliotheek Heerlen)

7. Samenwerking met werkgevers 
Bibliotheek De Kempen (Noord-Brabant) 

8. Bereik van allochtone vrouwen via een speciale website 
Bibliotheek Den Haag

9. Bereik laagtaalvaardige ouders 
Bibliotheek Katwijk

10. Provinciale aanpak 
Biblionet Drenthe

Strategiekit Hoger bereik

De tools zijn nog in ontwikkeling, maar al wel te downloaden en gebruiken. Houd de berichtgeving in de gaten voor updates.

0. Voorbereiding
0 Werkblad Itereren Hoger bereik - Aannames onderzoeken om werkende oplossingen te vinden.

1. waar zit de energie in het netwerk?
Hoe breng je je netwerk in kaart en welke partijen zijn enthousiast, hebben invloed, et cetera?
1 Handleiding netwerkanalyse

2. wat is de flirt met de organisatie?
Hoe trek je de aandacht naar het onderwerp laaggeletterdheid? Hoe kun je partners door de ogen van laaggeletterden naar hun organisatie laten kijken?
2 Professionele flirt

3. Bewustwording van impact van laaggeletterdheid binnen de organisatie
Waar kan een laaggeletterde tegenaan lopen in een organisatie? En wat zijn redenen voor organisaties om hier aandacht aan te besteden?
3 Bewustwording op de agenda krijgen
3b Taligheid in de organisatie

4. Activiteiten organiseren
Hoe kun je een organisatie klaarstomen om lage basisvaardigheden te herkennen in hun werk? En hoe ziet een workshop over laaggeletterdheid eruit?
4 Workshops en activiteiten
4a Opzet workshop
4b Huiswerk voor de workshop
4c Verklikkerkaart - signalen die kunnen duiden op laaggeletterdheid

5. Aanpassingen in de dienstverlening
Welke afspraken maak je met een organisatie over het helpen van cliënten om aan hun basisvaardigheden te werken? Wat moeten organisaties hiervoor aanpassen?
5 Aanpassingen in dienstverlening
5a Kansen-template

6. Hoe ontwikkel je aanbod?
Als je nu met laaggeletterden in contact komt, welk aanbod ga je dan ontwerpen? En hoe doe je dit samen met de doelgroep en betrokken organisaties? Wie uit je netwerk kan je hierbij helpen?
6 Ontwikkelen aanbod

7. Inzet van vrijwilligers
Op welke manieren kun je vrijwilligers inzetten? Waar moet je rekening mee houden en wat werkt goed?

8. Hoe kom je in contact met laaggeletterden?
Je hebt een laaggeletterde in beeld om te bepalen wat het vervolgaanbod is. Of: een laaggeletterde volgt al een aanbod en je wilt hem of haar inzetten als taalambassadeur, om zo feedback te geven aan organisaties.
8 Contact met de doelgroep
8b Praatplaat: hoe is je dag?
8c Praatplaat: wie is belangrijk voor je?
8d Praatplaat: waar kom je graag?
8e Interviewvragen plaatpraten
8f Bepaal welke persona voor je zit
8h Laaggeletterden in beeld; persona's leesinstructie