Waardevolle algemene artikelen

Een overzicht van waardevolle algemene artikelen waar iedere Basisvaardighedenmedewerker en -vrijwilliger zijn of haar voordeel mee kan doen. De ordening van de artikelen is naar algemeen onderwerp - we volgen hier dus niet de indeling van de website.

Rekenvaardigheden

De Bibliotheek in het sociaal domein

Laaggeletterdheid

  • Laaggeletterden zijn het eerst de klos in de verzorgingsstaat - de Volkskrant, Pieter Hilhorst en Albert Jan Kruiter, 16 maart 2017. - Als de samenleving ingewikkelder wordt, vallen laaggeletterden het eerst uit. De overheid moet deze uitsluiting op grond van taalvaardigheid aanpakken. Hierbij heeft iedere burger baat, omdat het de overheid dwingt om helder te communiceren en optimaal toegankelijk te zijn. 

Gezondheidsvaardigheden

  • Gezondheidsvaardigheden zijn basisvaardigheden!, Mirjam Fransen, Marieke Wiebing & Jany Rademakers, Volwassenenleren.nl, 2018. Wat zijn gezondheidsvaardigheden, waarom zijn deze zo belangrijk geworden en kunnen we er vanuit gaan dat iedereen gezondheidsvaardig is? (25/04/18)