Inburgering

Taal is onmisbaar bij inburgering en participatie. Taal leer je het beste als je ook in het dagelijks leven informeel oefent. De Bibliotheek ondersteunt dit taalleren via het Taalhuis en met allerlei taalprogramma’s uit de Adviescollectie. Het taalcafé voorziet bovendien in de sociale behoefte van statushouders.

  • Factsheet Wet inburgering, ITTA, over inburgeringsexamens en taalniveaus. (12/04/18)
  • Bibliotheken versterken taal- en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. Dit biedt VluchtelingenWerk kansen voor samenwerking. Zodat vluchtelingen sneller de Nederlandse taal leren, met computers kunnen omgaan en hun sociale netwerk uitbreiden. In Samenwerking met de Bibliotheek (VluchtelingenWerk, maart 2018) vind je voorbeelden van initiatieven in Bibliotheken specifiek (of ook geschikt) voor vluchtelingen. 
  • In De Bibliotheek en integratie (ProBiblio, juni 2017) vind je een uitgebreide beschrijving van partijen die zijn betrokken bij inburgering en participatie, en van hun rollen. Ook bevat de notitie een overzicht van wettelijke bepalingen, van examens en taalniveaus, en van de activiteiten die de Bibliotheek kan organiseren voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders.  
    Download De Bibliotheek en integratie