Inburgering

Taal is onmisbaar bij inburgering en participatie. Taal leer je het beste als je ook in het dagelijks leven informeel oefent. De Bibliotheek ondersteunt dit taalleren via het Taalhuis en met allerlei taalprogramma’s uit de Adviescollectie. Het taalcafé voorziet bovendien in de sociale behoefte van statushouders.

In De Bibliotheek en integratie vind je een uitgebreide beschrijving van partijen die zijn betrokken bij inburgering en participatie, en van hun rollen. Ook bevat de notitie een overzicht van wettelijke bepalingen, van examens en taalniveaus, en van de activiteiten die de Bibliotheek kan organiseren voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders.  

Download De Bibliotheek en integratie, (pdf) ProBiblio juni 2017