Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden

17 mei 2018 | Utrecht

Kom op 17 mei naar deze kennisdag en neem je collega mee. Laten we onze krachten bundelen!

Dat laaggeletterdheid in onze talige samenleving voor veel problemen zorgt, hebben we al langer goed in het vizier. Laaggeletterdheid staat vaak niet op zichzelf. Kinderen van taalzwakke ouders hebben zelf ook meer kans om laaggeletterd te worden. Laaggeletterdheid wordt van generatie op generatie doorgegeven, waardoor een cyclus ontstaat.

Hoger bereik
Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden legt in 2018 de nadruk op hoger bereik. De laaggeletterde doelgroep is moeilijk te bereiken, doordat er een taboe rust op het onderwerp, wat schaamte in de hand werkt. Deze mensen blijven dan ook vaak onder de radar. Een van de manieren om hen te bereiken is via hun kinderen. Zij komen immers wel met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de Bibliotheek.

Activiteiten verbinden
Door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan de activiteiten van het Taalhuis, kunnen we een grote slag slaan in het bereik van deze doelgroep. Als deze mensen zelf beter worden in taal, kunnen zij ook beter de taalontwikkeling van hun kinderen stimuleren en de kansen van hun kinderen vergroten. Zo kunnen wij de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Laten we daarom de krachten bundelen en laaggeletterdheid effectiever aanpakken.

Vraag je collega mee
We geven deze krachtenbundeling een boost op 17 mei. We gaan dan gezamenlijk op zoek naar de verbinding tussen benaderingen gericht op kinderen en op ouders. Ook krijg je handvatten om dit in je eigen organisatie vorm te geven. Kom daarom met zijn tweeën: een collega die werkt voor de doelgroep 0-18 (bijvoorbeeld leesconsulent, onderwijsspecialist) en een collega die werkt voor de doelgroep 18+ (bijvoorbeeld als consulent Basisvaardigheden, consulent Volwasseneneducatie of medewerker Taalhuis).

Inspirerende dag
Het wordt een dag vol inspiratie en concrete aanknopingspunten voor je eigen praktijk. ’s Ochtends zet een aantal sprekers ons door hun scherpe perspectief aan het denken. In de middag zijn er workshops waarin onderwerpen interactief aan bod komen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over de expertise om met de doelgroep van laaggeletterde ouders om te gaan? Of over vrijwilligersbeleid? Of over de gevolgen voor de interne bibliotheekorganisatie van een grotere focus op het laaggeletterde gezin? Wil je (intensiever) aan de slag met Taalklassen voor ouders op scholen of met programma’s waar nu de verbinding al wordt gezocht zoals de BoekStart-coach en de VoorleesExpress? 

Zorg dan dat je er op 17 mei bij bent!
Het exacte programma vind je binnenkort op deze pagina.

Datum: 17 mei 2018
Tijd: inloop vanaf 10.00 uur, start programma om 10.30 uur. Afsluiting: 15.30 uur
Locatie: UCK, Utrecht
Kosten: deelname is gratis
Inschrijven: stuur een mail naar Seher Hazinedar, e-mail seher.hazinedar@kb.nl
Organisatie: KB (Bibliotheek en basisvaardigheden), Kunst van Lezen en SPN