Dialoogdag 2 Aanpak Laaggeletterdheid 2020+

28 juni 2018, van 10:00 tot 15:30 | Ministerie van OCW, Den Haag

Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt door tot 2020, maar hoe ziet het er daarna uit? De VNG en de ministeries van OCW, SZW en VWS en BZK gaan graag met een brede groep mensen in gesprek over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid.