Rapport evaluatie wetswijziging WEB naar de Kamer

Gepubliceerd op: 11 september 2017 09:17

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is in 2015 gewijzigd. Een evaluatie van die wijziging is nu naar de Tweede Kamer gezonden.

In 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Gemeenten hebben enerzijds een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij ontvangen om taal- en rekenopleidingen in te kopen voor laaggeletterden en laagtaalvaardige volwassenen. Ook worden sinds 1 januari 2015 de beschikbare middelen niet langer aan individuele gemeenten overgemaakt, maar centraal toegekend aan de centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s. In de wetstekst was voorzien in een evaluatiebepaling, inhoudende dat de minister binnen drie jaar na inwerkingtreding – voor 1 januari 2018 – een evaluatie over de doeltreffendheid van de wet naar de Kamer moet zenden.

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de evaluatie uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn de afgelopen anderhalf jaar veel gegevens opgevraagd en interviews gehouden met gemeenten en andere partijen. Het rapport is nu gereed en naar de Kamer gestuurd. Het nieuwe Kabinet zal t.z.t. hierop reageren en het rapport meenemen in haar beslissing rond het toekomstige beleid.

Link naar het rapport