Rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken

Gepubliceerd op: 13 september 2017 14:39

Onlangs is in opdracht van Kunst van Lezen het rapport 'De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken' verschenen. Hierin vind je de uitkomsten van een onderzoek waarin de mogelijkheden zijn verkend om preventieve en curatieve activiteiten te verbinden.

Drie goede voorbeelden worden uitvoerig besproken.

In samenwerking met Kunst van Lezen zal het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden komend jaar sterk inzetten op de integrale aanpak, onder andere door de focus te leggen op laagtaalvaardige ouders.

Download het rapport bij Kunst van Lezen.