Nieuwe programmalijn Leven Lang Leren - voor vaardige volwassenen

Gepubliceerd op: 12 september 2017 14:41

Onder de noemer ‘Leven Lang Leren’ komt er een nieuwe programmalijn om volwassenen te stimuleren door te leren en zich te blijven ontwikkelen. De KB zoekt hiervoor de samenwerking met bibliotheken en provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s).

Een samenhangend educatief pakket

Bibliotheken hebben in de afgelopen tijd samengewerkt om hun positie te versterken met landelijke programma’s als BoekStart, de Bibliotheek op school en de Bibliotheek en basisvaardigheden. Nu deze programma’s goed zijn geland, is het tijd om een stap verder te gaan. Het programma Leven Lang Leren richt zich op vaardige burgers die willen blijven leren. Veel bibliotheken hebben al activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen.

Met deze programmalijn kan de Bibliotheek zich nog beter laten zien als een plek voor (non-formeel) leren: ongeacht de achtergrond, leeftijd en het vaardigheidsniveau van de deelnemers. De Bibliotheek geeft iedereen gelijke kansen op ontwikkeling.

Het programma wordt gecoördineerd door Brit Hopmann, die de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan binnen het programma Bibliotheek en basisvaardigheden.

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Brit Hopmann.