Leertraject Frontoffice en basisvaardigheden

Gepubliceerd op: 8 mei 2018 14:58

Jouw Bibliotheek helpt mensen verder. Een aarzelende man meldt zich bij de Frontoffice. Hij is doorverwezen door het UWV om iets aan zijn taal te doen. De medewerker stelt hem op zijn gemak. Na een paar vragen en wat voorzichtige antwoorden, weet zij welke collega hem verder kan helpen.

Cruciaal is dat álle Frontoffice-medewerkers weten wat hun Bibliotheek kwetsbare mensen te bieden heeft. Zodat zij klanten die over de hoge drempel zijn gestapt, rechtstreeks kunnen verwijzen naar de juiste collega.

Die eerste verbinding tussen klant, inhoudelijke collega en aanbod is het terrein van het leertraject Frontoffice en basisvaardigheden dat nu wordt ontwikkeld. Uitgangspunt is dat alle betrokken medewerkers beschikken over dezelfde informatie en klanten direct en goed worden doorverwezen, ongeacht wie er achter de balie zit.

In ontwikkeling
In het najaar komt het leertraject beschikbaar met zes modules. De Bibliotheek kiest zelf welke van de modules zij wil inzetten. De Frontoffice-medewerkers volgen per module een combinatie van individueel online leren - een voorbereidende les van 45 minuten - én een gezamenlijke bijeenkomst op locatie. Hierin bespreken zij welke keuzes de Bibliotheek heeft gemaakt, met welke samenwerkingspartners en wat ieders rol is. Kortom, het traject is gericht op de (lokale) praktijk. Medewerkers passen de training direct toe in hun eigen situatie.

Doorgaande leerlijn
Het leertraject maakt deel uit van een doorgaande leerlijn binnen de Bibliotheek. Hieronder vallen BoekStart, de Bibliotheek op school en Bibliotheek en basisvaardigheden, netwerkprogramma's van Koninklijke Bibliotheek, SPN, POI's en Bibliotheken. Doel van Bibliotheek en basisvaardigheden is om volwassenen te ondersteunen die vaardiger willen worden in met name taal, rekenen en werken met de computer.

Modules
Het traject omvat de volgende modules:

Sociaal domein
1 - Landelijke context vertaald - opdracht van de gemeente(n), ons netwerk en onze beleidskeuzes.
2 - Onze activiteiten - onze samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
3 - Onze 'nieuwe' klanten - herkennen, gesprekken voeren en doorverwijzen.
4 - Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek - rollen van interne en externe betrokkenen; het materiaalaanbod.

Cyclus laaggeletterdheid doorbreken
5 - BoekStart
6 - De Bibliotheek op school en voortgezet onderwijs

Meer informatie
Houd deze website in de gaten en ook de Nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden (klik voor aanmelding voor de nieuwsbrief). Hiermee houden we je op de hoogte van de ontwikkeling van het leertraject Frontoffice en basisvaardigheden.

Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66