Landelijke dag Basisvaardigheden

Gepubliceerd op: 21 juli 2017 08:40

Het programma voor de landelijke dag Basisvaardigheden op 2 november 2017 is bekend. Het maximumaantal deelnemers is bereikt en de inschrijving is gesloten. Er verschijnt een verslag van de Landelijke dag.

Aan de slag met de basisvaardigheden van morgen:

  • Welke rol speelt de Bibliotheek in het toerusten van burgers met de basisvaardigheden van de toekomst?
  • Hoe koppel je als Bibliotheek je curatieve aan je preventieve dienstverlening?
  • Hoe help je burgers hun weg te vinden in onze digitale samenleving?
  • Zijn de medewerkers van de Bibliotheek al klaar voor de toekomst?

Dit en meer komt aan de orde op 2 november 2017 tijdens de Landelijke dag Basisvaardigheden die ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met Cubiss organiseert.

Programma


09.30 uur - Inloop

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter Kirsten Paulus, bekend van regionale omroep L1

10.15 uur - Ambitie voor de toekomst!
Jos Debeij en Maaike Toonen (beiden van de Koninklijke Bibliotheek) blikken terug, maar vooral ook vooruit om te kijken waar de kansen en uitdagingen liggen voor de Bibliotheek. Hoe kunnen we als sector gezamenlijk een significante bijdrage leveren aan het dichten van de vaardigheidskloof in Nederland?

10.45 uur - Laaggeletterden zijn het eerst de klos in de verzorgingsstaat!
Politicoloog Pieter Hilhorst publiceerde in maart in de Volkskrant het artikel Laaggeletterden zijn het eerst de klos. Hij geeft aan hoe laaggeletterden als eersten uitvallen in onze ingewikkelde samenleving. In zijn presentatie verkent Hilhorst op basis van bestaande initiatieven hoe bibliotheken hiermee aan de slag kunnen.

11.15 uur - De maakbare mens
In deze presentatie verkent trendwatcher Walter Breukers de technologische toekomst. Wat staat er te gebeuren en wat gaat dit voor ons betekenen? Welke invloed heeft dit op vaardigheden die burgers in de toekomst moeten hebben? En wat betekent dit voor burgers voor wie het hebben van basisvaardigheden niet vanzelfsprekend is?

11.45 uur - De Bibliotheek en de basisvaardigheden van morgen - Paneldiscussie
Wat betekenen de recente maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de Bibliotheek? Welke rol kunnen bibliotheken spelen in het toerusten van burgers met de vaardigheden van de toekomst? Panelleden: Jos Debeij, Maaike Toonen, Pieter Hilhorst, Walter Breukers, Arjan Beune (Stichting Lezen & Schrijven), Frederike Bos (Steunpunt Basisvaardigheden).

12.00 uur - Lunch
Met mogelijkheid om te netwerken en de belevingswereld van laaggeletterden te ervaren.

13.30 uur - Parallelsessies, ronde 1

14.45 uur - Parallelsessies, ronde 2

16.00 uur - Afsluiting door dichter Esther Porcelijn

Parellelsessies


Sessie 1 De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken

Ben je al begonnen met de koppeling tussen preventie en curatie in de aanpak van laaggeletterdheid? In deze deelsessie presenteren Hermien Lankhorst en Marie-Anne Raaijmakers de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Kunst van Lezen. Dit onderzoek gaat over de verbinding tussen de preventieve en curatieve aanpak om laagtaalvaardige gezinnen te bereiken. In gesprek met een van de lokale voorbeelden komt aan de orde wat de meest kritische succesfactoren en struikelblokken zijn. Daarna gaan de deelnemers zelf actief met elkaar nadenken over de stappen die binnen het eigen netwerk gezet kunnen worden.

Sessie 2 Taal in bedrijf

Werk je binnen jouw taalnetwerk al samen met bedrijven? 57 procent van de laaggeletterden heeft een betaalde baan. In deze deelsessie wordt op basis van aansprekende praktijkvoorbeelden - zoals IBN en samenwerkingsverbanden in de regio’s Moerdijk en Drenthe - gekeken naar hoe bibliotheken en bedrijven elkaar kunnen vinden in de gezamenlijke aanpak op het gebied van taal- en digivaardigheid. Ook vertelt Cubiss over haar ervaringen in de benadering van en samenwerking met het bedrijfsleven in de provincies Brabant en Limburg. Hoe kom je bij bedrijven aan tafel en hoe zorg je ervoor dat er binnen bedrijven structurele aandacht komt voor de taal- en digivaardigheid die nodig is voor de toekomst?

Sessie 3 De rol van de Bibliotheek in het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de burger

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertelt in deze sessie tegen welke problemen de burger aanloopt in zijn zoektocht naar gepaste zorg. In samenwerking met VWS en de Koninklijke Bibliotheek zijn er drie pilots gestart waarin deze rol verder wordt verkend. Twee bibliotheken die deelnemen aan de pilot delen hun ervaringen. Daarnaast wordt ingegaan op andere vormen van samenwerking rondom gezondheidsvaardigheden en worden nieuwe materialen gepresenteerd.

Sessie 4 Digitale burgerschapsvaardigheden in de Bibliotheek, de ‘knoppenkennis’ voorbij!

De wereld om ons heen digitaliseert in een steeds sneller tempo. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden, maar levert tegelijkertijd ook knelpunten op. Denk aan de digitale overheid, online privacy en nepnieuws. Alleen knoppenkennis is niet langer voldoende om mee te kunnen komen. Wat hebben kwetsbaren in de toekomst minimaal aan informatievaardigheden nodig en wat kan de Bibliotheek hierin betekenen? Ed Klute van Mira Media presenteert de uitgangspunten van digitaal burgerschap en gaat in op praktijkvoorbeelden.

Sessie 5 De toekomstbestendige medewerker

Een toekomstbestendige Bibliotheek heeft behoefte aan toekomstbestendige medewerkers. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. De Bibliotheek wordt gevormd door hun samenspel. Dit samenspel roept vragen op en brengt kansen met zich mee. In de presentatie door Lonneke Jans van Cubiss komen de volgende vragen aan bod: Hoe pak je het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers aan? Hoe zet je zowel medewerkers als vrijwilligers in hun kracht? Welke aansprekende voorbeelden zijn er? Hoe werkt dit binnen een (digi)Taalhuis?

Sessie 6 De cijfers achter het verhaal, het verhaal achter de cijfers

Bibliotheken zitten midden in de omslag van louter uitleenbibliotheek naar een brede maatschappelijke voorziening in het hart van de lokale samenleving. Deze brede functie van de Bibliotheek staat (vaak) nog niet helder op het netvlies van lokale, provinciale en landelijke stakeholders en subsidiënten. Profilering op dit vlak is dan ook van groot belang. Om die reden is veel behoefte aan ‘bewijslast’ voor de maatschappelijke waarde en effecten van de activiteiten van de Bibliotheek. In deze sessie licht Marjolein Oomes van de Koninklijke Bibliotheek toe met welke tips en instrumenten je het verhaal van uw Bibliotheek over Basisvaardigheden beter kunt vertellen en onderbouwen.

Praktische informatie

Dag en tijd: 2 november 2017 van 9:30 tot 17:00 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch

Voor wie?
We organiseren de Landelijke dag Basisvaardigheden voor iedereen die werkzaam is in de bibliotheekbranche én voor vertegenwoordigers van partners, zoals gemeenten en ROC's. Stuur deze uitnodiging dan ook gerust door naar onder meer je beleidsmedewerkers.

Aanmelden
De aanmelding is gesloten. Het maximumaantal deelnemers is bereikt en er is al een reservelijst.
Er komt een verslag van de Landelijke dag.

Meer informatie
Hannie Bruijnooge, consulent Educatie ZB, e-mail hbruijnooge@dezb.nl