Check je subsidieverplichting Belastingdienst

Gepubliceerd op: 7 februari 2018 10:01

Nu, vlak voor de aangifteperiode 2018, is het nodig om te checken of jouw Bibliotheek al voldoet aan de resultaatverplichtingen die voortvloeien uit de subsidietoekenning. Meld knelpunten zodat we samen oplossingen kunnen zoeken.

Rond het convenant KB-Belastingdienst zijn Bibliotheken een subsidieverplichting aangegaan. Hierin staan per Bibliotheek de toegezegde resultaten, die op tijd gerealiseerd moeten zijn. Het voldoen aan de resultaatverplichtingen is bovendien belangrijk voor een vervolg van de samenwerking met de Belastingdienst na 2018. Kijk dus goed waar je Bibliotheek nu staat. 

Drie pijlers
Het gaat hierbij om alle pijlers:

• pijler 1 - veilige computer- en printmogelijkheden
• pijler 2 - cursussen voor omgaan met de digitale overheid
• pijler 3 - belastingspreekuren en andere hulp bij aangifte

Elke maand tot aan de aangifteperidoe vragen we om de voortgang door te geven. Zo houden we overzicht over de stand van zaken, maar kunnen we vooral ook ondersteuning bieden als bijvoorbeeld de samenwerking met maatschappelijke organisaties niet goed van de grond komt. Nu, kort voor de nieuwe aangifteperiode, moeten Bibliotheken voldoen aan de resultaten die zij voor 2018 hebben opgegeven. Voldoet jouw Bibliotheek hier nog niet aan? Meld het ons, dan bekijken we samen mogelijke oplossingen.

Neem contact op met: Maaike Toonen, e-mail maaike.toonen@kb.nl

Invoeren en actueel houden G!DS
Denk ook aan het invullen en bijhouden van het aanbod van jouw Bibliotheek in G!DS. Dit is nodig zodat de mensen van de Belastingtelefoon snel en gericht kunnen doorverwijzen naar de Bibliotheek. Is er al wel aanbod, maar nog geen exacte datum of tijdstip? Vul het aanbod dan nu vast in. Zodra de laatste gegevens bekend zijn, vul je die aan. Ook dit is onderdeel van de verplichtingen. Ook hierbij kun je ondersteuning vragen. 

Neem contact op met: Lisenka Akse, e-mail lisenka.akse@kb.nl