Gezin & Gezondheid

Programmering opzetten rond gezin en gezondheid

Gezondheidsvaardigheden, taal en de Bibliotheek, ProBiblio maart 2018 - een beschrijving van doelgroepen, netwerkaanpak en partners, en mogelijke rollen van de Bibliotheek om mensen te helpen hun gezondheidsvaardigheden te vergroten (11/04/18).

Voorbeelden van collega's

 

  • Bekijk dit wachtkamerfilmpje via Tel mee met Taal. 0ok in de spreekkamer van huisarts en specialist is laaggeletterdheid een probleem. Daarom heeft Stichting UFA een wachtkamerfilmpje gemaakt. Het stimuleert laaggeletterden om de dokter te vertellen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven.