Gezin & Gezondheid

Programmering opzetten rond gezin en gezondheid

Voorbeelden van collega's

  • Bekijk dit wachtkamerfilmpje via Tel mee met Taal. 0ok in de spreekkamer van huisarts en specialist is laaggeletterdheid een probleem. Daarom heeft Stichting UFA een wachtkamerfilmpje gemaakt. Het stimuleert laaggeletterden om de dokter te vertellen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven.