De collectie

Opbouw en gebruik van de collectie

Voor deze informatie over de collectie hanteren we als uitgangspunten:

  • De Adviescollectie van het Taalhuis is uitgangspunt. Deze wordt regelmatig geüpdatet.
  • Het gaat om een collectie van gemiddelde grootte.
  • De thema's 'Lezen' en 'Leren' sluiten aan bij de Adviescollectie van TvhL.
  • Het thema 'Naslag' uit de Adviescollectie is gesplitst omdat Bibliotheken dit vragen.
  • De indeling is naar NT2; dit zijn de meeste boeken en de grootste gebruikersgroep.
  • 'Lezen' en 'Leren' worden onderverdeeld naar niveau en andere onderwerpen niet.
  • De grote lijn sluit aan bij de heersende praktijk.
  • Lokale (alternatieve) keuzen zijn uiteraard altijd mogelijk.

Dit onderdeel is in ontwikkeling. Vraag advies bij je POI-contactpersoon.