Voorbeelden projectplan

Hoe pakken je collega's het schrijven van een (project)plan aan? Laat je inspireren door hun voorbeelden.

Taalhuiskaart Bibliotheek Zoetermeer: Deze kaart beschrijft alle vijftien samenwerkingspartners van het Taalhuis Zoetermeer, inclusief hun activiteiten, tarieven en openingstijden.  Een maal per kwartaal bespreken de partners in een taalketenoverleg de aanpassingen in het aanbod. De coördinator Taalhuis houdt de taalhuiskaart up-to-date. Deze gaat bijvoorbeeld in gesprek met nieuwe taalaanbieders in de stad over hun taalaanbod en aansluiting bij het Taalhuis.

Plan van Aanpak Bibliotheek Hengelo: Aanpak laaggeletterdheid Taalpunt Hengelo
Strategisch Plan over de vorming van het Taalpunt Hengelo ter bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheden in de Bibliotheek Hengelo. Met strategische uitgangspunten, doelstellingen, doelgroepen etc. In Hengelo is in 2012 een strategische en structurele gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid ingezet. In dit document vind je de strategische uitgangspunten en doelstellingen van Bibliotheek Hengelo, het actieplan en informatie over de financiering en subsidieaanvraag. 

Projectplan Bibliotheek en Basisvaardigheden in het Sociaal domein in Gelderland. ‘Projectplan van de Gelderse Bibliotheken m.b.t. 'basisvaardigheden voor kwetsbare doelgroepen'.