Succes!

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven.

Wat het is: een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven

Dit is onderdeel van: aanbod

Aandachtsgebied: taal (binnenkort: rekenen en digivaardigheden)

Bedoeld voor: vrijwilligers die volwassenen willen ondersteunen bij het leren lezen en schrijven (niveau Instroom – 2F, voor anderstaligen is een mondeling niveau van minimaal A2 vereist)

Link: Taal voor het Leven/Succes!

Materialen aanvragen: Taal voor het Leven/Materialen aanvragen

Overzicht: beschikbare boekjes

 

Succes! is de eerste schriftelijke integrale lees- en schrijfmethode vanaf instroom tot niveau 2F. Ook is het de eerste methode die ontwikkeld is voor de doelgroep Nederlandssprekenden. Dat zijn volwassenen die een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2-niveau.

Succes! is beschikbaar voor alle (vrijwilligers)organisaties die werken met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.

Binnenkort volgen onderdelen rekenen en digitale vaardigheden.