Oefenen.nl (licentie)

De inkoopregeling voor de programma's van Oefenen.nl is per 14 maart 2017 veranderd. Vanaf deze datum beheer je zelf je account. Alle bibliotheek-organisaties hebben inloggegevens ontvangen voor de nieuwe beheeromgeving. Klanten kunnen niet meer op Oefenen.nl zonder 'gekoppeld' te zijn aan een groep.

Nieuwe situatie

De toegang tot het volgsysteem zoals die tot 14 maart 2017 bestond is opgeheven. Je maakt nu zelf in de beheeromgeving (www.oefenen.nl/beheeromgeving) voor iedere locatie docenten en groepen aan. 

De eerdere IP-vrijstelling is vervallen
Dit betekent dat bezoekers niet langer 'vrij' kunnen werken op Oefenen.nl, tenzij ze zijn gekoppeld aan een groep. Dit kan ook een 'algemene' groep zijn voor individuele gebruikers.

Uitleg/ondersteuning

            Beheeromgeving

 • De beheerder krijgt van de KB een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheeromgeving.
 • De beheerder gaat naar de beheeromgeving en logt in.
 • De beheerder vult een introductietekst in. Die tekst zien cursisten als ze inloggen op Oefenen.nl.
 • De beheerder voegt elke begeleider toe met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • De beheerder voegt een groep aan de begeleider toe.
 • De beheerder geeft de begeleider zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor het volgsysteem.

            Volgsysteem

 • De begeleider krijgt van de beheerder een gebruikersnaam en wachtwoord voor het volgsysteem (www.oefenen.nl/volgsysteem).
 • De begeleider gaat naar het volgsysteem en logt in.
 • De begeleider voegt nieuwe deelnemers toe of koppelt bestaande deelnemers met hun eigen account.
 • De begeleider zet leerroutes klaar voor de deelnemers.
 • Infographic volgsysteem

Meer informatie of hulp

 • E-mail: basisvaardigheden@kb.nl
 • Telefoon: 06 - 219 840 84

Algemene informatie over de programma's van Oefenen.nl

Bibliotheken hebben een licentie nodig voor het werken met Oefenen.nl. Je kunt bezoekers begeleiden en volgen. Je kunt bijvoorbeeld zelf materialen voor hen klaarzetten, en je hebt toegang tot ondersteunend materiaal.

Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief hun basisvaardigheden willen verbeteren. Op de website oefenen zij op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren zij over thema’s als bijvoorbeeld werk, gezondheid en opvoeding.

Bekende programma's van Oefenen.nl zijn: 

Licentie Oefenen.nl

Bibliotheken werken met een licentie voor Oefenen.nl. Daarmee krijgen ze toegang tot het volgsysteem, waarmee ze materiaal voor hun gebruikers klaarzetten en hun vorderingen volgen. Ook krijgen ze toegang tot extra programma’s en materialen:   

 • programma’s Lees en Schrijf! Spelling en grammatica       
 • leerroutes digitale vaardigheden
 • introductiefilms en promotiemateriaal Klik & Tik
 • didactiekfilms voor begeleiders
 • docentenhandleidingen en
 • werkbladen

NB: Het gaat hier dus om het volgen en begeleiden van het oefenproces zelf (in tegenstelling tot de Monitor Digitale Basisvaardigheden, die de effecten meet van het hele oefenaanbod van je Bibliotheek).