Digisterker

Met Digisterker kun je als bibliotheek cursisten helpen zelfstandig gebruik te gaan maken van de elektronische dienstverlening van de overheid - gemeente, UWV, belastingdienst.

 

Wat het is: een cursus werken met de e-overheid

Dit is onderdeel van: aanbod

Aandachtsgebied: digitaal, e-overheid

Link: www.digisterker.nl

Kosten: gratis voor bibliotheken via de Digisterker-inkoopregeling van de KB

Licentie aanvragen: aanvragen Inkoopregeling Digisterker

 

Wat biedt Digisterker?

Digisterker stelt zich ten doel burgers te leren werken met de elektronische overheid, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst. De cursus 'Werken met de e-overheid' behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke overheidsdienstverlening. De cursus is ingedeeld in modules en gaat bijvoorbeeld over:

  • Het aanvragen en gebruiken van DigiD (met een oefenomgeving 'Oefenen met DigiD', die nu ook los door Oefenen.nl wordt aangeboden).
  • Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites.
  • Het aanvragen (van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak.
  • Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid).
  • Het gebruik van Regelhulp.

De rol van bibliotheken

Digisterker biedt bibliotheken de mogelijkheid om vaardigheidcursussen over de digitale overheid (e-overheid) aan te bieden. Bibliotheken helpen mensen hiermee om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de digitale dienstverlening van de overheid. Door het aanbieden van cursussen ‘Werken met de e-overheid’ levert de bibliotheek een voor overheid en burgers relevante en goed bij haar rol passende bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen. Digisterker sluit aan bij de nieuwe rollen die de bibliotheek speelt in het sociale domein en biedt de bibliotheek een strategische kans zich op dit thema te profileren richting haar gemeente en andere relevante maatschappelijke partners.

Aanmelden voor Digisterker

Een bibliotheek kan zich voor de inkoopregeling aanmelden op www.digisterker.nl/inkoopregeling als je kunt aantonen dat de bibliotheek serieuze (meerjarige) plannen heeft om Digisterker-cursussen aan te (gaan) bieden en tegelijkertijd de lokale relaties, met name met de gemeente(n), wil versterken. Er zijn aanvraagformulieren voor beginnende bibliotheken en voor bibliotheken die al werken met DigiSterker. In de formulieren staan ook de voorwaarden voor deelname aan de regeling.

Promotiemateriaal voor het werven van deelnemers

Digisterker heeft een aantal communicatiemiddelen beschikbaar gesteld die bibliotheken kunnen helpen bij het werven van deelnemers voor de trainingen:

Voorbeelden van collega-bibliotheken

Laat je inspireren door deze collega's: